Succeservaringen

 

EventHands is een evenementenbureau dat kwetsbare jongeren via training en coaching ondersteunt richting arbeidsmarkt en onderwijs. EventHands heeft de bijdrage van Dichter bij Huis gebruikt om hun registratiesysteem en databeheer te verbeteren. Zo kunnen ze beter voldoen aan de vraag en behoefte van opdrachtgevers.

 

EventHands heeft al meer dan 10 jaar ervaring in het ondersteunen en organiseren van evenementen en festivals.  De organisatie richt zich op jongeren die aansluiting met leeftijdgenoten, een startkwalificatie of perspectief op nieuwe mogelijkheden, missen.  Met het risico op sociaal isolement en uitval. Jongeren die ondersteuning kunnen gebruiken op de weg naar betaald werk of een passende opleiding.

 

EventHands coacht deze jongeren in het verkrijgen van een onafhankelijke en autonome positie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. De aanpak stoelt op theorieën over positieve psychologie, ervaringsgericht leren, talentontwikkeling, het opdoen van succeservaringen en individuele begeleiding in combinatie met groepswerk.

 

Jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot 27 jaar volgen bij EventHands een traject van 4 tot maximaal 24 maanden. Hierin ligt de focus op wat iemand wil en kan en het ontdekken van persoonlijke capaciteiten, ambities, en verantwoordelijkheden. En juist jongeren zonder startkwalificatie, met weinig tot geen werkervaring, maar wel affiniteit met cultuur en evenementen, kunnen bij EventHands nieuwe inzichten krijgen en hun sociaal- economische positie versterken.

 

Met een wekelijks informeel en verdiepend programma creëert EventHands verbinding tussen deelnemers onderling en hun begeleiders en versterking in het functioneren in groepsverband. Daarnaast worden deelnemers gestimuleerd om kritisch naar zichzelf te kijken en voor zichzelf te bepalen wat ze willen leren en waar ze naar toe willen.

 

www.eventhands.nl