Fonds Bijzondere Noden

 

Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam verleent al sinds 1936 hulp aan Amsterdammers in een financiële noodsituatie. Dichter bij Huis was een van de donateurs die in 2014 een bijdrage aan het fonds gaven.

 

De giften van het fonds gaat vooral naar eenoudergezinnen, jongeren met een Wajong-uitkering, chronisch zieken, gehandicapten en alleenstaanden onder de 65 jaar. Het gaat om kleine bedragen voor identiteitsbewijzen, leefgeld of kleding, maar ook om geld voor een wasmachine, koelkast of woninginrichting.

 

De mensen om wie het gaat, kunnen meestal wel een beroep doen op andere voorzieningen, maar ze komen in de knel omdat die voorzieningen niet tijdig of onvoldoende beschikbaar zijn. Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) kijkt naar de mogelijkheden van de ontvangers. Het fonds wil dat de gift eraan bijdraagt dat de ontvanger weer zelfstandig voor zichzelf kan zorgen

 

Alleen dienst- en hulpverleners van organisaties waarmee FBNA een convenant heeft gesloten, kunnen een aanvraag indienen voor het fonds, dus niet Amsterdammers zelf.

 

Meer informatie: www.fbna.nl.