Kringloopbedrijf De Lokatie

 

De bedrijfsvoering moest worden verbeterd. Dichter bij Huis steunde dit doel van kringloopbedrijf De Lokatie met een eenmalige bijdrage. De organisatie is al ruim twintig jaar actief en creëert werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, over het algemeen als gevolg van een psychiatrisch verleden.

 

De missie van De Lokatie is scholing,  vorming en het scheppen van structurele arbeidsplaatsen voor mensen met een psychiatrisch verleden en het stimuleren van hergebruik van grondstoffen en huishoudelijke producten. De Lokatie heeft twee winkels in Amsterdam Noord en één in Oost. Het kringloopbedrijf recycled jaarlijks zo’n 550 ton aan huisraad. Jobcoaches begeleiden de medewerkers bij het laden, lossen, sorteren, repareren, prijzen, etaleren en verkopen van tweedehands goederen.

 

De Lokatie beschikte over te weinig medewerkers om al het werk goed uit te voeren en het sorteren, de winkelbevoorrading en afvalafvoer goed te organiseren. Daardoor liepen winkelomzetten terug en leidde het kringloopbedrijf verlies. Voor een Plan van Aanpak gericht op minder handling, herinrichten van de loods, nadenken over ritplanning en bemensing van vrachtwagens en de sorteerafdeling, kreeg de Locatie ondersteuning van bij Dichter bij Huis.

 

Meer informatie: Website De Lokatie