Dichter bij Huis financierde een laptop voor de nieuwe directeur van het Leefkringhuis in Amsterdam Noord en een kerstgratificatie voor het personeel. Het Leefkringhuis biedt hulp bij velerlei sociale en maatschappelijke problemen. De organisatie heeft een moeilijke periode achter de rug.


Het Leefkringhuis kwam in de zomer van 2017 in financiële problemen door een grote terugloop in donaties. De gemeente heeft een noodsubsidie verstrekt, er is een sanering geweest, er zijn mensen ontslagen en er zijn een nieuwe directeur en een nieuw bestuur aangesteld. Hierdoor is de exploitatie inmiddels weer in evenwicht.


Het Leefkringhuis helpt iedereen in Amsterdam-Noord die dat nodig heeft. Eigenlijk gaat het om meerdere huizen: 24-uurs opvang, vrouwenopvang, een begeleid woonproject en voedselbanken. Er is geen probleem waarbij het Leefkringhuis niet helpt. Problemen met justitie, politie, schulden, school, verblijfsvergunning, zwangerschap, huis uitzetting, huiselijk geweld etc. Ook mensen die een officiële brief niet snappen, kampen met een verslaafd gezinslid of illegaliteit, kunnen bij het Leefkringhuis terecht. De organisatie ontvangt subsidie van stadsdeel Amsterdam-Noord en de Gemeente Amsterdam en ondersteuning van ondernemingen, organisaties en ook particulieren.


www.leefkringhuis-noord.nl