Samen Sterk Wonen

 

In Amsterdam Oost woont een groep mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig in woongemeenschap Samen Sterk Wonen. Dichter bij Huis financierde de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte.

 

Samen Sterk Wonen Oost is een bijzonder woonproject. Kwetsbare Amsterdammers wonen hier zelfstandig en worden ondersteund door mensen in hun actieve netwerk. Woningcorporatie De Alliantie stelde de woningen beschikbaar. HVO-Querido heeft deze woonvorm opgezet samen met de bewoners en betrokken naasten. De bewoners ervaren steun aan elkaar als buur in hun eigen woning en in de gemeenschappelijk ruimte die tot hun beschikking staat. Zij worden actief ondersteund door een kring betrokken naasten om hen heen. Daarnaast krijgen zij professionele ambulante begeleiding vanuit HVO-Querido.

 

Veel zeggenschap

Dit project is een nieuw initiatief binnen HVO-Querido, dat in Amsterdam een grote behoefte vervult. De grote rol van naasten maakt dat mensen die nog thuis wonen en er niet weg komen, of mensen die zelfstandig wonen en dit niet redden, toch stapjes naar meer zelfstandigheid kunnen zetten. De Alliantie verhuurt aan HVO-Querido een groep woningen geclusterd in hetzelfde pand. Zo kan zich een woongemeenschap vormen, waarbij buren over en weer hulp kunnen geven en ontvangen. De bewoners zelf en de naasten hebben veel zeggenschap gehad in het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst, het runnen van de woongemeenschap en de samenstelling van het team. Deze verdeling van regie en begeleiding is voor HVO-Querido een experiment.

 

Dichter bij Huis heeft de bijdrage toegekend aan de bewoners- en naastengroep. HVO Querido zorgt voor coördinatie en planning en de administratie en verantwoording van de ontvangen bijdrage.

 

https://hvoquerido.nl/samen-sterk-wonen-zelfstandig-wonen-met-hulp-van-naasten/