Historie

 

Stichting Dichter bij Huis is in 2005 opgericht door de directie van de toenmalige woningcorporatie stichting de Dageraad, later opgegaan in de Alliantie. De stichting beheert middelen die afkomstig zijn uit twee bronnen die dateren uit de tijd van de rechtsvoorganger van stichting de Dageraad, woningbouwvereniging de Dageraad. De eerste bron betreft de verenigingsreserve van de vereniging. De tweede bron betreft het aandelenkapitaal van oud-leden van de vereniging.

 

De ledenvergadering van woningbouwvereniging de Dageraad gaf in 1996 goedkeuring aan de omvorming van vereniging naar stichting met het oog op de fusie met woningcorporatie Amsterdam Zuid, op voorwaarde dat het rendement op de verenigingsreserve, die op zou gaan in de algemene middelen van de stichting, jaarlijks bestemd zou worden voor maatschappelijke doelen. Stichting de Dageraad fuseerde in 2001 met enkele woningcorporaties buiten Amsterdam tot de Alliantie. Sinds 2005 wordt het bedrag dat als rendement is bepaald jaarlijks door de Alliantie overgemaakt aan de stichting.

 

Het aandelenkapitaal van woningbouwvereniging de Dageraad was opgebouwd doordat leden in vroeger tijden een 'aandeel' in de vereniging moesten kopen om lid te kunnen worden. Oud-leden kregen in de jaren na de omvorming van vereniging naar stichting de waarde van hun aandeel in de vereniging terug gestort. Niet alle oud-leden konden echter worden terug gevonden. In 2005 werd hiertoe een laatste inspanning gedaan, waarna het overgebleven aandelenkapitaal werd toegevoegd aan de middelen van de stichting.

 

De naam Dichter bij Huis vindt zijn oorsprong waarschijnlijk bij woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid, die in 1997 fuseerde met woningbouwvereniging de Dageraad. Bij Amsterdam-Zuid bestond een programma op het gebied van ledenbetrokkenheid onder de naam Dichter bij Huis. Dezelfde naam werd vervolgens in de periode 2001 t/m 2003 gebruikt voor de activiteiten die gefinancierd werden met het jaarlijkse bedrag voor maatschappelijke bestemmingen.